Historiek

Onze hoogtepunten

Lokomotief organiseert regelmatig concerten. Enkele van onze hoogtepunten zijn:

2005: een Triple concert, in samenwerking met het Leerdams Kamerkoor en koor Melos uit Melsele.  Deze geslaagde samenwerking resulteerde meteen in een eerste buitenlands concert.

2009: voor ons 20-jarig bestaan brachten we samen met het strijkorkest Maxemillecorde ‘Golden Musical Moments’ in cultuurcentrum de Adelberg.

2013: het eerste ‘Pop meets Classic’ concert. Een  combinatie van klassieke nummers met popmuziek en dit onder begeleiding van een strijkorkest en een combo. Een schot in de roos en dus volgde een tweede editie naar aanleiding van ons 25-jarige bestaan in 2014. Deze succesformule werd nogmaals herhaald in 2016 .

26-5-2018: met de Loko3 korenfamilie zingen in WZC Hoevenzavel.

2018: het ….. ‘Pop meets Classic’ concert.

2019: een jubileumconcert ‘Lokomotief in Symphony’ om ons 30-jarig bestaan te vieren. Opnieuw een mix van pop en klassiek, begeleid door een combo en een heus symfonieorkest.

11-7-2019: sfeermakers met Lokomotion tijdens Vlaanderen zingt.

17-11-2019: concert Loko3 (Lokomotief, Lokomotion, Lokomotiefje).

23-4-2022: eerste concert na corona met Loko3 (Lokomotion, Lokomotief en Lokomotiefje).

Buiten onze gewone jaarlijkse concerten zijn we geregeld present bij diverse stedelijke projecten zoals het totaalspektakel ‘Kerstsuite’ , ‘ Gospels voor Damiaan’, de vele edities van de Week van de Amateurkunsten en sinds 2019 ook bij Vlaanderen Zingt.

Lokomotion is opgericht vanuit Lokomotief met Jeroen Driessens als jonge dirigent.

20-4-2015: deelname WAK (week van amateurskunsten)

30-5-2015: laatste concert onder leiding van Jeroen. Gastopreden van muziekband Blend in parochiezaal Heide Heuvel. Thema : filmmuziek

September 2015: Christel Vandebriel, dirigent en oprichtster van Lokomotief, neemt het dirigentenstokje over van Jeroen.

1-5-2016: deelname WAK (Kunst- truc(k)).

27-12-2016: Kerstconcert met jeugdharmonie in WZC  Kapittelhof.

21-1-2017: viering 10-jarig jubileum Lokomotion met concert 10-ers.

27-5-2017: optreden WZC Kapittelhof.

18-11-2017: gezamenlijk concert met Lokomotiefje.

5-5-2018: concert Jong Loko…. Zingt (Lokomotion, Lokomotiefjes) in buurthuis de Hanekap.

26-5-2018: met de Loko3 korenfamilie zingen in WZC Hoevenzavel.

15-12-2018: zingen op kerstmarkt Lutlommel in de Hanekap.

4-5-2019: concert The Rythm of Lokomotion.

11-7-2019: sfeermakers met Lokomotief tijdens Vlaanderen zingt.

22-9-2019: zingen in vechterstent op Levensloop Lommel.

17-11-2019: concert Loko3 (Lokomotief, Lokomotion, Lokomotiefje).

4+5-9-2021: eerste deelname als team Loko & co op Levensloop Lommel.

23-4-2022: eerste concert na corona met Loko3 (Lokomotion, Lokomotief en Lokomotiefje).

Lokomotiefje is opgericht vanuit Lokomotief.

2002: oprichting kinderkoor o.l.v. Anja Van Broekhoven.

2004: Marijke Van Den Bossche neemt de fakkel over van Anja.

2006: de kinderen zijn pubers geworden. Het kinderkoor stopt en gaat over in het jeugdkoor Lokomotion o.l.v. Jeroen Driessens.

2017: de familie Loko groeit aan en het kinderkoor wordt nieuw leven ingeblazen, deze keer onder de bezielende leiding van Anouk Huibers.

18 en 19-11-2017: Music Makes Movies.

17-12-2017: concert in Het Kapittelhof i.s.m. het jeugdorkest van De Nieuwe Harmonie.

05-05-2018: Jong Loko… zingt.

17-11-2019: concert Loko3 (Lokomotief, Lokomotion, Lokomotiefje).

2020: Charlotte Dyckmans neemt de leiding van ons kinderkoor in handen.

23-4-2022: eerste concert na corona met Loko3 (Lokomotion, Lokomotief en Lokomotiefje).